EDUCATIONAL PROGRAM

PLEASE NOTE THAT THIS SECTION IS CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION

Ph.D.  Theses
  NAME TITLE YEAR SUPERVISOR
1 ΒΕΝΤΙΚΟΣ, Ν. Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης για τη Βαρύτητα, τις Αιτίες και τις Επιπτώσεις της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή: Η Περίπτωση των Θαλασσίων Μεταφορών σε Ελλάδα και Σαρωνικό Κόλπο. 2002 Χ.ΨΑΡΑΥΤΗΣ
2 SCHINAS ORESTIS Application of Multi Criterea Decision Making Techniques in Finance:The Case of the Greek Coastal Shipping Companies 2005 H.PSARAFTIS
3 ZACHARIOUDAKIS PANAGIOTIS
Development of Decision Tools in Shipping (in Greek) 2007 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
4 PSAROS APOSTOLIS Greek System of Internal Maritime Services- Quality, Regulations, Ports, Services, Fleet - Proposals (in Greek) 2008 H.PSARAFTIS
5 GKONIS KONSTANTINOS G. Analysis of Competition and Strategic Investments in the LNG market 2009 H.PSARAFTIS

Diploma Theses
  NAME TITLE YEAR SUPERVISOR
1 DILZAS KONSTANTINOS A Study on the Competitiveness of the Greek Flagged General Cargo Ships 1994 H.PSARAFTIS
2 DIMITRIOU KONSTANTINOS The Competitiveness of the Tankerships 1994 H.PSARAFTIS
3 VENTIKOS NIKOLAOS Oil Spill Control Program 1994 H.PSARAFTIS
4 LOIZOU CHRISTAKIS Economo-Technical Survey on the Creation of a Ship Building and Repairing Zone in Cyprus. 1994 H.PSARAFTIS
5 KARADIMITROPOULOS GEORGIOS The Development of the Greek Coastal Shipping in Relation with the Changes in Legislation and the Introduction of "New Technology Vessels" 1994 H.PSARAFTIS
6 SOULIOU MARIA A study on the Greek Coastal Shipping - Statistical Analysis on the Argosaronicos and Sporades maritime traffic - Optimization of the Sporades Network 1994 H.PSARAFTIS
7 SCHINAS ORESTIS The Transportation of Goods between Greece and the Rest of Europe; Status, Prospects and Recommendations 1994 H.PSARAFTIS
8 APOSTOLIDIS AGAMEMNONAS The Control of the Maritime Traffic (VTS systems) 1994 H.PSARAFTIS
9 KAILA VASSILIKI Decision Making Problems for the Purchase and Management of Vessels’ Spares 1994 H.PSARAFTIS
10 DENISIS ATHANASIOS Application of Portfolio Theory in the Fleet Structure 1996 H.PSARAFTIS
11 PSARROS APOSTOLOS The Coastal Network of Continental Greece - Eptanisa - Italy 1997 H.PSARAFTIS
12 GIAMOURIDIS DANIIL Greek Coastal System for the Intra Movement of Commodities: Status Quo and Perspectives 1997 H.PSARAFTIS
13 KIRKOS VASILEIOS The Stock Market of Athens as a Founding Source for Greek Coastal Shipping 1997 H.PSARAFTIS
14 DOXARAS DIMITRIOS Greek Coastal Shipping: The Cyclades Network: Status - Development and Perspectives - "New Technology Vessels" 1997 H.PSARAFTIS
15 LAZOPOULOS ANASTASIOS Ship Building and Repairing zone of Perama: Status, Capabilities and Perspectives 1998 H.PSARAFTIS
16 SPIROPOULOS DIMITRIOS The Arsis of Cabotage in the Greek Coastal Shipping - Reconstruction of the Existing Greek Legislative Framework-Recommendations 1999 H.PSARAFTIS
17 DADAMIS CHRISTOS Application of the Portfolio Theory on the Fleet Structure. The use of Time Series for the Forecasting and Control of the Ship Market-Prices 2000 H.PSARAFTIS
18 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ, Π., ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, Ε. Μελέτη σκοπιμότητας δρομολόγησης πλοίων νέας τεχνολογίας και συστηματική ανάλυση οικονομικών σεναρίων (μεταπτυχιακή εργασία). 2000 Χ.ΨΑΡΑΥΤΗΣ
19 TOMAZOS FAEDON Economo-Technical Survey of Power Plants with 2X and 4X Stroke Diesel Engines - A systematic analysis of Defined Economic Scenarios 2003 D. LYRIDIS
20 PAVLIDIS XARIS A study on the Tankerships freight market and the Application of Mono Variant Prediction Methods 2003 D.LYRIDIS
21 ΠΑΣΧΟΣ, Κ. Μελέτη ανάπτυξης παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων 2003 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
22 ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθοδολογιών πρόβλεψης της ναυλαγοράς πλοίων ξηρού φορτίου 2003 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
23 ΑΛΕΞΙΟΥ, Α. Εργαλείο λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με επενδύσεις διαχείρισης στόλου στην ναυλαγορά Tankers 2003 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
24 ΜΥΛΩΝΑΣ, Α., ΜΗΤΡΟΥ, Π. Ανάλυση και πρόβλεψη ναυλαγοράς tanker με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 2003 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
25 ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ, Σ. Βέλτιστη δομή στόλου με θεωρία ανάλυσης χαρτοφυλακίου 2003 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
26 ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΣ, Δ. Ορισμός πρότυπου δείκτη συμπεριφοράς ναύλων δεξαμενοπλοίων 2003 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
27 ΜΑΝΣΟΛΑΣ, Ι. Μελέτη της αγοράς λιπαντικών ναυτιλίας (μεταπτυχιακή εργασία). 2003 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
28 ORFANIDIS ALEX Shipping Finance:An Approach to the Hellenic Market 2004 H.PSARAFTIS
29 ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ Ανάλυση των Παραγόντων που Επιδρούν στις Θαλάσσιες Μεταφορές Εμπορευματοκιβωτίων 2004 Χ.ΨΑΡΑΥΤΗΣ
30 ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Επιθεωρήσεις Πλοίων από τις Κρατικές Λιμενικές Αρχές 2004 Χ.ΨΑΡΑΥΤΗΣ
31 ΠΑΝΤΑΛΕΟΝΤΟΣ, Ε-Ε. Εκτίμηση μακροχρόνιου επενδυτικού κινδύνου στην ποντοπόρο ναυτιλία. 2004 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
32 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Α. Εγκατάσταση συστήματος VTMIS στη Δυτική Ελλάδα 2004 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
33 ΛΕΟΥΣΗΣ, Σ. Ανάλυση και πρόβλεψη ναυλαγοράς Tanker με χρήση υβριδικών τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης (ANFIS). 2004 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
34 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ν-Σ. Προσομοίωση της συμπεριφοράς των ναύλων δεξαμενόπλοιων VLCC με χρήση της μεθοδολογίας της Γενικευμένης Αυτοπαλίνδρομου 2004 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
35 ΜΙΚΡΩΝΗΣ, Σ. ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ, Γ. Ο κώδικας ISPS για την ναυτική ασφάλεια 2004 Χ.ΨΑΡΑΥΤΗΣ
36 KONTOVAS CHRISTOS Formal Safety Assessment Critical Review & Future Role 2005 H.PSARAFTIS
37 TSILINGIRIS PANAGIOTIS A Multi Stage Decision-Support Methology for the Optimization-Based Liner-Network Design 2005 H.PSARAFTIS
38 ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΓΙΩΤΑ Μελέτη Ναυλαγοράς Δεξαμενοπλοίων και Εφαρμογή Μεθοδολογιών Μονοπαραμετρικής Πρόβλεψης 2005 Χ.ΨΑΡΑΥΤΗΣ
39 ΚΡΗΤΙΚΟΥ, Ε. Διερεύνηση κινδύνων για την πρόκληση ατυχημάτων σε δεξαμενόπλοια και προτάσεις για ασφαλή ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο Πέλαγος 2005 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
40 ΛΑΪΝΗΣ, Σ. Μελέτη και σχεδίαση συστήματος εξυπηρέτησης γραμμών δημοσίου συμφέροντος στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. 2005 Χ.ΨΑΡΑΥΤΗΣ
41 ΚΑΛΥΒΑΣ, Ν. Αξιολόγηση δανειοληπτικής ικανότητας ναυτιλιακών εταιρειών με βάση την Συνθήκη της Βασιλείας 2005 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
42 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ, Κ. Η αναθεώρηση του Κεφ. ΙΙ-2 της SOLAS 74: κριτική & ανάλυση. 2005 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
43 ΒΟΥΔΡΗΣ, Α. Διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία 2005 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
44 ΜΠΑΛΑΣΗΣ, Γ. Ακτοπλοϊκό σύστημα κίνησης Δωδεκανήσου 2005 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
45 ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Π. Ανεύρεση, οργάνωση και αξιοποίηση δεδομένων χρηματοοικονομικών- μεταφορικών στοιχείων της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας 2005 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
46 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Εξελίξεις και επιπτώσεις πριν και μετά την εφαρμογή του ISPS σε πλοία 2005 Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
47 ΝΑΝΝΟΣ, Μ. Εναλλακτικές μορφές ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων σε σχέση με το κόστος κεφαλαίου 2006  Δ.ΛΥΡΙΔΗΣ
48 ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η Ανανέωση του στόλου Μεσογειακών Φορτηγών ως Στρατηγική Ανάπτυξης της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 2006 Χ.ΨΑΡΑΥΤΗΣ
49 ΓΕΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο Ανθρώπινος Παράγοντας και η Συμμετοχή του στην Πρόκληση Ναυτικών Ατυχημάτων για Επιβατηγά Πλοία στον Ελλαδικό Θαλάσσιο Χώρο - Στατιστικά Μοντέλα και Προσέγγιση της Πιθανότητας Ανθρωπίνου Σφάλματος 2006 Ν.ΒΕΝΤΙΚΟΣ
50 ΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιθεωρήσεις Πλοίων με Κυπριακή Σημαία: Ανάπτυξη Στοχαστικού Υποδείγματος για την Υποβοήθηση Χάραξης Ναυτιλιακής Πολιτικής από τα Κράτη Σημαίες 2006 Ν.ΒΕΝΤΙΚΟΣ
51 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Papoutsoglou - A  Cold  Ironing  Study  on  Modern  Ports,  Implementation  and  Benefits   Thriving  for  Worldwide  Ports    
2012 ΨΑΡΑΥΤΗΣ